top of page

ALLMÄN INFORMATION

Handläggningstider

- Gällande handläggningstider för dom olika tjänsterna vi erbjuder, så arbetar vi snabbt och effektivteffektivt, med dom tjänster vi själva utför. Gällande externa tjänster så som: 

  • Ansökan om Uthyrningslicens

  • Ansökan om NIE nummer

  • Ansökan om residencia

  • Tid på övriga myndigheter

Så beror handläggningstiden helt på respektive instans, då detta inte är något vi på SpanienKonsulten kan styra över

 

Regler för Bokning av Tjänster 

1. Bokning av Tjänster:
- Alla bokningar av våra tjänster måste göras genom vår E-mail info@spanienkonsulten.com

eller genom att kontakta oss direkt via telefon.
- När du bokar en tjänst hos oss, kommer du att få en faktura via e-post med detaljer om din bokning, inklusive datum, tid och beskrivning av tjänsten.

Betalning i Förskott för tjänster bokade hos Spanienkonsulten

2. Betalning i Förskott:
- För att säkerställa din bokning krävs full betalning i förskott.
- Betalning kan göras via banköverföring samt via Swish eller Bizum
- En betalningsbekräftelse skickas till dig via e-post efter att vi mottagit din betalning.

Återbetalning

3. Återbetalningspolicy:
- Om du behöver avboka din bokning, vänligen kontakta oss omgående via email.
- I enlighet med gällande lagstiftning, genom att acceptera våra tjänster, som du gör när betalningen är erlagd, accepterar du att när utförandet av tjänsten har påbörjats, upphör din möjlighet till återbetalning, men vi kan erbjuda en ombokning av samma eller annan tjänst, vid ett annat tillfälle beroende på tillgänglighet.

 

Ångerätt

4. Ångerrätt:
- I enlighet med gällande lagstiftning, genom att acceptera våra tjänster, som du gör när betalningen är erlagd, accepterar du att när utförandet av tjänsten har påbörjats, upphör din ångerrätt.

 

5. Kundtjänst:
- Om du har några frågor eller behöver ytterligare information om vår boknings- och betalningspolicy, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon.

Vi på Spanienkonsulten.com strävar efter att erbjuda högkvalitativa tjänster och en smidig bokningsupplevelse.

Tack för att du väljer oss på SpanienKonsulten.

INFORMACIÓN GENERAL

Tiempos de Tramitación

- En cuanto a los tiempos de tramitación para los diferentes servicios que ofrecemos, trabajamos de manera rápida y eficiente con los servicios que realizamos nosotros mismos. En cuanto a servicios externos tales como:

  • Solicitud de Licencia de Alquiler

  • Solicitud de número NIE

  • Solicitud de residencia

  • Cita previa en otras autoridades

El tiempo de tramitación depende completamente de cada entidad respectiva, ya que esto no es algo que podamos controlar en SpanienKonsulten.

Reglas para la Reserva de Servicios

1. Reserva de Servicios:
- Todas las reservas de nuestros servicios deben, hacerse a través de nuestro correo electrónico info@spanienkonsulten.com o contactándonos directamente por teléfono.
- Cuando reserves un servicio con nosotros, recibirás una factura por correo electrónico con los detalles de tu reserva, incluyendo fecha, hora y descripción del servicio.

Pago por adelantado para servicios seservados en SpanienKonsulten.

2. Pago por Adelantado:
- Para garantizar tu reserva se requiere el pago completo por adelantado.
- El pago puede hacerse mediante transferencia bancaria, así como a través de Swish o Bizum.
- Se te enviará una confirmación de pago por correo electrónico una vez que hayamos recibido tu pago.

 

Reembolso

3. Política de Reembolso:
- Si necesitas cancelar tu reserva, por favor contáctanos de inmediato por correo electrónico.
- De acuerdo con la legislación vigente, al aceptar nuestros servicios, lo cual aceptas al efectuar el pago aceptas, que una vez que la prestación del servicio haya comenzado, cesa tu posibilidad de reembolso, pero podemos ofrecerte una reprogramación del mismo u otro servicio en otro momento según disponibilidad.

Derecho de Desistimiento

4. Derecho de Desistimiento:
- De acuerdo con la legislación vigente, al aceptar nuestros servicios, lo cual aceptas, al efectuar el pago aceptas que una vez que la prestación del servicio haya comenzado, cesa tu derecho de desistimiento.

5. Atención al Cliente:
- Si tienes alguna pregunta o necesitas más información sobre nuestra política de reservas y pagos, por favor contacta a nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico o teléfono.

En SpanienKonsulten nos esforzamos por ofrecer servicios de alta calidad y una experiencia de reserva sin complicaciones. Gracias por elegir Spanienkonsulten

bottom of page